Mit ért pont és egyenes távolságán

Mit ért a) pont és egyenes távolságán; b) párhuzamos egyenesek távolságán; c) pont és sík távolságán; d) párhuzamos síkok távolságán? a)      Pont és egyenes távolságán a pontból az egyenesre bocsátott merőleges pont és egyenes közötti szakaszának hosszát értjük. b)      Párhuzamos egyenesek távolságán az egyik egyenes valamely pontjából a másik egyenesre bocsátott merőleges két egyenes közötti […]
2015. június 19. | Filed under Matematika érettségi tételek
Tags:

A dinoszaurusz-kutatás újdonságai

A dinoszauruszok nem szűnnek meg ámulatba ejteni az embert. Mióta az első Iguanodon csontváza napvilágra került, se szeri se száma a dínókról szóló képeskönyveknek és fantasztikus történeteknek. (Még a Sherlock Holmes regények szerzője, Sir Arthur Conan Doyle is írt a dinoszauruszok uralta Elveszett világról.) Pár éve a Jurassic Park keltette fel az érdeklődést újra a […]
A dinoszaurusz-kutatás újdonságai bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 19. | Filed under Biológia érettségi tételek

Hatalmi viszonyok és nemzeti egységmozgalmak a XIX. Század második felében

Itália a Római Birodalom bukása után közel másfél évezreden keresztül a teljes politikai széttagoltság állapotában volt. Területén német, spanyol, és francia hódítók osztoztak, virágzó városállamok jöttek létre és tűntek el. A pápaság – Róma székhellyel – Itália középső részén világi hatalommal bírt. Napóleon létrehozott ugyan egy nagyobb, a francia birodalomtól függő államot, a bécsi kongresszus […]
Hatalmi viszonyok és nemzeti egységmozgalmak a XIX. Század második felében bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 18. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Hazánk gépgyártása

nyersanyag-igényes (pl. közlekedési eszközök) à inkább szaktudást igénylő dolgokat kell csinálni Magyarországon Közlekedési eszközök Győri RÁBA vagon- és gépgyár, IKARUS (Székesfehérvár, Bp.) à kooperáció hajómotorok gyártása, kikötői berendezések (daruk) motorgyártás, speciális szállítóeszközök (tartálykocsik, cementszállító, stb.) Mezőgazdasági eszközök mezőgazdasági gépsorok à élelmiszeripar gépsorok Elektronika VIDEOTON (Székesfehérvár) à Japán kooperáció izzók, fénycsövek, híradástechnika Külföldi autó olcsó munkaerő […]
Hazánk gépgyártása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 18. | Filed under Földrajz érettségi tételek
Tags:

Taxation

There are several important economic factors that influence management decisions, such as economic growth, inflation, unemployment, the Balance of Payments, taxation etc. In the life of a state, government spending has to be financed either by taxation or by borrowing money. Taxation is essential and can’t be avoided. It may be imposed on income, expenditure, […]
Taxation bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 17. | Filed under Angol érettségi tételek
Tags:

1956 – Tervek itthon és külföldön

1. Nagyhatalmak érdeke –     magyar forradalom helyzete két nagyhatalom alkujától függ; Mo. Ny-i segítségben reménykedik –     jaltai világrend megbontása nem érdeke nagyhatalmaknak ® senkinek nem érdeke, hogy Mo-t kivonja Szu befolyása alól –     USA nem tekinti Mo-t lehetséges katonai szövetségesnek ® Hrucsov szabad kezet kap rendteremtésben –     Tito is támogatja beavatkozást ® új szovjet csapatok […]
1956 – Tervek itthon és külföldön bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 17. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Az európai társadalom és gazdaság átalakulása a nagy földrajzi felfedezésektől a XVII. század végéig

Felfedezések előzményei: Magyarország bort, élőállatot, gabonát visz ki és luxuscikkeket, fegyvereket hoz be az országba. Ázsia és Európa közt már régebben folyt a kereskedelem. Az Oszmán-Török Birodalom terjeszkedése miatt 1453-ban a keleti utak megszűntek. A járványok megszűnésé miatt Európa lakossága a 15. században megnőtt. A közép-európai országok mezőgazdasági termékekkel látták el Nyugat-Európát, cserébe iparcikkeket kaptak. […]
Az európai társadalom és gazdaság átalakulása a nagy földrajzi felfedezésektől a XVII. század végéig bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 16. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

A köztársaság megteremtése Magyarországon

1918.  november 12. – Osztrák Köztársaság kikiáltása november 13. – IV. Károly lemond, mint magyar király november 16. – Magyar Köztársaság kikiáltása (Nagy György a Magyar Nemzeti Tanács jegyzője kiáltotta ki) cél: dem. reformok, választójog kiszélesítése, állampolgári szabadságjogok biztosítása É – Pozsonyig törtek előre a csehek K – Gyulafehérváron kimondják Erdély és Románia egyesülését D […]
A köztársaság megteremtése Magyarországon bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 16. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Magyarország 1944 és 1956 között – Az ideiglenes államhatalom

Második vh. mérlege –     800 e halott; 8800-900 e hadifogságban –     nemzeti vagyon 40%-a elpusztul –     gyárak 90%-a megrongálódik –     összes híd használhatatlanná válik –     vasúthálózat 40%-a elpusztul –     Jóvátétel: 300 millió dollár Politikai helyzet –     régi politikai struktúra és apparátus szétesik; megszállt területeken Vörös Hadsereg a Magyar Kommunista Pártot támogatja 1. Függetlenségi Front –     […]
Magyarország 1944 és 1956 között – Az ideiglenes államhatalom bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 15. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Újraélesztés

Elsődlegesen az élet funkciókat ellenőrizzük: lélegzik-e, van-e vérkeringése? A sérültet hanyatt fektetjük, a légutakat szabaddá tesszük. A mellkas elülső felületén és a nyakon oldjuk a ruházatot. A légzést akkor tekintjük kielégítőnek, ha ütemesen emelkedik és süllyed a mellkas, ill. a hasfal.Ha a mozgás jól látható, a légzés kielégítő. A légzés vizsgálata közben a vérkeringést a […]
Újraélesztés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 15. | Filed under Munkavédelem érettségi tételek
Tags:

Magyarország 1944 és 1956 között – Az első intézkedések

1. Közigazgatás átszervezése –     1945.: közalkalmazottak, közéleti személyiségek ® igazolóbizottságok előtt bizonyítaniuk kell, hogy nem népellenesek 2. Politikai bűnösök felelősségre vonása –     népbíróságokon történik –     477 halálos ítélet; 189 ember kivégzése (Imrédy Béla, Bárdossy László, Sztójay Döme, Jány Gusztáv, Szálasi Ferenc) 3. Rendőrség és hadsereg szervezése –     No ellen hadseregszervezés ® Sztálin döntése nyomán nem […]
Magyarország 1944 és 1956 között – Az első intézkedések bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 14. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Magyarország 1944 és 1956 között – A Kisgazdapárt megtörése

1. Szalámitaktika –     lényege: demokratikus pártok újabb és újabb csoportjait az MKP kiszorítja a hatalomból –     1946.: demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi védelméről szóló tv. segítségével MKP a vezetése alat álló rendőrség segítségével politikai ellenfeleit eltávolíthatja a közéletből 2. Baloldali Blokk –     MKP, SZDP, NPP, FKGP tömörítése –     Sulyok Dezső + 20 kisgazda képviselő pártból […]
Magyarország 1944 és 1956 között – A Kisgazdapárt megtörése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 14. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Magyarország 1944 és 1956 között – A diktatúra elbizonytalanodása

1. Párturalom mechanizmusa –     belpolitikai események nem a formálissá vált államhatalmi szervekben, hanem a párton belül zajlanak ® 1948-1990.: pártállam –     párton belül fő hatalom: Központi Vezetőség –     tényleges irányítás: Honvédelmi Bizottság ® Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, ;Farkas Mihály –     óriási Rákosi-kultusz –     diktatúrát Moszkvából irányítják; szovjet erővel tartják fenn 2. Nagy Imre első miniszterelnöksége […]
Magyarország 1944 és 1956 között – A diktatúra elbizonytalanodása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 13. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Magyarország a két világháború között – Darányi-kormány

1. Bev. –     Gömbös meghal ® min. eln.: Darányi Kálmán –     programja: alkotmányos rend helyreállítása ® vissza akar térni bethleni alapokhoz, de nem fordul élesen szembe Gömbös „politikai végrendeletével” sem –     Fenntartja titkos választójog ígéretét, de kormányzói jogkört és a felsőház szerepét akarja megnövelni –     elhatárolja magát volt min. eln. szélsőséges híveitől 2. MOVE-puccskísérlet –     […]
Magyarország a két világháború között – Darányi-kormány bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 13. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Magyarország a két világháború között – Imrédy-kormány

1. Bev. –     1938. máj.: Imrédy Béla kormányalakítása –     Imrédy: angolbarát pénzügyi-gazdasági szakember –     várják tőle: németektől távolodó külpolitika; régóta esedékes reformok megvalósítása 2. Zsidótv –     min. eln-váltás idején: 1. zsidótv tervezete parlamentben ® szakít állampolgári egyenlőség elvével. Lényege: legtöbb értelmiségi pályán zsidók aránya nem haladhatja meg 20%-ot (Zsidó: izraelita vallásúak – lakosság 5%-a) –     […]
Magyarország a két világháború között – Imrédy-kormány bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2015. június 12. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:
\